Affärsmöte

VI SOM GENOMFÖR PROJEKTET

Från start till mål

På väg framåt är ett ESF-finansierat projekt som ägs och drivs av Kommunal Stockholms län. Projektet startade i slutet av juli 2020 och kommer pågå till och med december 2022.

Den operativa verksamheten i projektet ansvarar projektteamet för och projektets styrgrupp ansvarar för styrning och beslutsfattande på en strategisk nivå.

Som en resurs i genomförandet finns även projektets externa utvärderare som löpande följer projektet verksamhet och i sin roll fungerar som ett aktivt stöd.

Nedan kan du läsa mer om följande roller och personer i projektet:

FINANSIÄR - Svenska ESF-Rådet

PROJEKTÄGARE - Fackförbundet Kommunal

STYRGRUPP - Strategiskt beslutsfattande

PROJEKTGRUPPEN - Operativt genomförande

PROJEKTLEDARE - Ina Sandberg

PROJEKTEKONOM - Annette Lejeune Ström

PROJEKTMEDARBETARE -  Lukas Sederlin

EXTERN UTVÄRDERARE - Klyo AB

 

SVENSKA            ESF-RÅDET

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet och verksamheten spänner över flera politikområden. Dessa är främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.


Svenska ESF-rådets uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, vilket i praktiken innebär det att de utlyser projektmedel, beviljar projekt samt följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekt som finansieras.


De ESF-finansierade projekten handlar om kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheter som syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt samt att öka sammanhållningen inom EU.

Svenska ESF-rådets arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och de arbetar även aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Svenska ESF-rådet har dessutom byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Vill du läsa mer om Svenska ESF-rådet på deras egen hemsida klickar du på länken nedan.

Svenska ESF-rådet

 

KOMMUNAL

Kommunal är projektägare och den organisation som ansvarar för projektets genomförande.


Kommunal är ett modernt fackförbund med över en halv miljon yrkesskickliga medlemmar. Medlemmarna i Kommunal är välfärdens motor som håller igång Sverige och de finns i tolv branscher i fler än 230 yrken i kommuner, landsting och privat sektor. 


Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal arbetar för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.  En annan viktig fråga är också att se till att alla kan komma in på arbetsmarknaden och att alla som arbetar kan fortsätta utvecklas.

Kommunal verkar arbetar också för allas lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.

Kommunals grundbudskap är Vi Vill Mer. Kommunal vill att medlemmarna ska få mer i lön, tryggare anställningar, rätt bemanning på arbetsplatsen, mer tid för återhämtning osv. Vi vill fokusera på det där som alla drömmer om. Att kunna ha ett jobb där man trivs och utvecklas, men fortfarande har energi och resurser för att kunna göra härliga saker på sin fritid.

För att komma till Kommunals hemsida klickar du på länken nedan

Fackförbundet Kommunal

 

STYRGRUPP

Styrgruppen har till uppgift att styra projektets verksamhet och fatta beslut på en strategisk nivå. Vår styrgrupp består av fem personer som är verksamma inom Kommunal och har en god inblick i målgruppens situation och kan bidra med relevant kunskap och goda idéer. De hjälper även till att sprida information om projektet och goda resultat via sina etablerade kanaler.

 

PROJEKTTEAM

Projektteamet är vi som aktivt arbetar med projektet. Vi är fyra personer, en projektledare, en projektekonom/projektadministratör och två projektmedarbetare.

Vi har olika bakgrunder och olika erfarenheter av projektarbete. Vi har dock alla tidigare arbetat med projekt och utveckling på olika sätt. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och om vi får säga det själva så utgör vi det bästa tänkabara teamet. 

 

UTVÄRDERARE

Ett värdefullt stöd i genomförandet

Våra två utvärderingskonsulter arbetar på KLYO AB och de följer löpande projektet och fungerar som ett coachande stöd under hela genomförandet. Utvärderaren är en extern part i projektet och har därmed andra förutsättningar att objektivt följa projektet, samla in tankar och åsikter samt kvalitativ data för att sedan komma med relevanta rekommendationer för projektets fortsatta verksamhet.

Vill ni läsa mer om våra utvärderare KLYO AB är det bara att klicka sig vidare via länken nedan.

Klyo AB

 
ESF.png