road in green forest.jpg

UTBILDNINGAR

På väg framåt erbjuder utbildningar för medarbetare och ledare som arbetar inom branscherna Hushållsnära tjänster och Beställningstrafik och är verksamma inom Stockholms län. Tillhör du eller ditt företag målgruppen och vill vara en del av projektet så tveka inte att höra av er. Än finns det platser kvar.

Som projektdeltagare har du möjlighet att gå utbildningar och workshops inom nedanstående områden. Klicka på länken eller scrolla ner för att läsa mer.

Språk - Yrkessvenska och yrkesengelska

Digitala färdigheter

Excel

Svenska modellen - Att arbeta i Sverige

Service och bemötande

Ledarskap

SRY - Certifiering för hemstädare

Värdegrund - Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling

Ekologisk hållbarhet

Inspirationsföreläsningar

 

Yrkessvenska och yrkesengelska

Lär dig bättre svenska och engelska genom projektet

Att bli bra på språket i det land en bor i ger ofta fördelar på arbetsmarknaden, underlättar vardagen samt möjligheten att bli en del av samhället. Vi är därför glada att i samarbete med vår utbildningsleverantör Lingio kunna erbjuda våra deltagare utbildning i både yrkessvenska och yrkesengelska

Så ta chansen du med att utveckla dig i svenska och engelska genom projektet!

Utbildningen är en kombinerad lärarledd och interaktiv utbildning och består av två delar. Vardera del är sex veckor lång och innehåller sex stycken digitalt lärarledda lektioner, en gång per vecka på 2 timmar per tillfälle. Mellan lektionerna tränar du själv genom interaktiva spel där du får öva på ordförståelse, läsförståelse, uttal, stavning och grammatik. För att få ett diplom behöver du gå båda delarna och klara av olika moment. För dig som har särskilda behov finns även kurser i svenska där extra stöd erbjuds. 

Utbildningen i yrkesengelska har samma upplägg som utbildningen i yrkessvenska och är självklart givande för den som vill bättra på sina engelskkunskaper överlag och inte enbart kopplat till arbetet. 

 

Digitala färdigheter

Bli bättre på att hantera telefon, surfplatta och dator

Digitala hjälpmedel är ofta till stor hjälp i både arbetslivet och privatlivet. För att kunna dra nytta av dem behöver vi veta hur vi hanterar dem på rätt sätt.

Genom vår samarbetspartner Lingio har du som deltagare möjlighet att öka dina digitala färdigheter, det vill säga bli bättre på att använda de funktioner som finns i telefoner, surfplattor och datorer.

Vi erbjuder denna utbildning på två nivåer, en grundnivå och en något mer avancerad nivå. I den grundläggande utbildningen får du som deltagare bland annat lära dig:

 • Installera appar

 • Söka information

 • E-posthantering

 • Kalenderfunktioner 

 • Kamerafunktioner

 • GPS

 • Hantera schema och arbetsordrar

 • Digitala möten

I den mer avancerade utbildningen får du bland annat lära dig:

 • Installation av e-postkonton

 • Synkronisering av enheter

 • Digitala möten 

 • Molnlagringsfunktioner

Du som deltar väljer själv om du vill gå båda utbildningarna eller bara en utav av dem. Varje utbildning pågår i sex veckor och under perioden hålls det en digital lektion på två timmar per vecka. Mellan lektionstillfällena övar du som deltar själv.

 

Excel

Lär dig grunderna eller de mer avancerade funktionerna

Excel är ett mycket användbart verktyg att ha med sig.

För att få ut det mesta av programmet gäller det att veta vad och hur en kan göra för att få största möjliga nytta av Excel, både i sitt arbete och även utanför arbetet. Vi erbjuder dig som deltagare att gå en grundläggande utbildning i Excel, en mer avancerad eller båda två om du känner för det.


För dig som har begränsade kunskaper i Excel eller är nybörjare rekommenderar vi den grundläggande utbildningen där du som deltagare får lära sig Excel från grunden, hantera kalkylblad, rader och kolumner. Lägga in och hantera data, format och layout, cellformatering, talformat och enklare formler. 

För dig som är van att arbeta med Excel sedan tidigare föreslår vi den mer avancerade utbildningen. I den kommer du som deltagare få lära dig hantera fler formler, skapa diagram, arbeta med villkorsstyrd formatering, arbeta med flera kalkylblad, hantera register, snabbanalys, tabeller och utsnitt och en hel del annat. 

Varje del utgörs av sex stycken lärarledda digitala lektioner på två timmar en gång per vecka, med egenarbete mellan lektionstillfällena.

 

Svenska modellen - Att arbeta i Sverige

En riktigt bra att ha utbildning

Den här utbildningen kommer du ha nytta av i ditt arbetsliv, både som anställd och som ledare,! Men antagligen inte om du har läst arbetsrätt, är väl insatt i arbetsmarknadens spelregler, arbetar med HR eller liknande, men för alla andra är den bra :)


Utbildningen i fråga ges i samverkan med Lingio och ger dig som deltar ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden, grundläggande kunskaper i arbetsrätt och den svenska modellen. Den inkluderar bland annat områden som den anställdes och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, olika myndigheters roller, fakföreningarnas roll, anställningsformer, semesterrätt, kollektivavtal, grund för uppsägning, vad som händer när en blir sjuk, lönesamtal och utvecklingssamtal, jämställdhet, tillgänglighet HBTQIA, den svenska fikakulturen och vad det pratas om i lunchrummet.

Utbildningen består av sex stycken digitala lärarledda lektioner på två timmar som hålls en gång per vecka i sex veckor samt eget arbete mellan lektionstillfällena. 


 

Service och bemötande

Ökat kundfokus och yrkesstolthet

Bemötande är ofta väldigt viktigt för kunder ska bli nöjda och återkomma. Det är det där lilla extra som kan få  någon att välja just ditt företag framför andra. En del av det handlar om din egen yrkesstolthet och hur du kan bli ditt bästa jag på jobbet. Trivs du med ditt jobb och i mötet med kunder får du själv mer tillbaka. 


Genom ett samarbete med Lingio har vi möjlighet att erbjuda dig att stärka ditt och ditt företags värdskap och bli en attraktivare medarbetare. Utbildningen riktar sig så väl till medarbetare som ledare och är en tre veckor lång utbildning bestående av tre digitala halvdagar med lärare fördelade under tre veckor och egna övningar där emellan. Nedan ser du vår lärare Magnus berätta mer om utbildningen.

 

Ledarskap

Ledarskapsutbildning som ger dig kompetensutveckling och självinsikter för framtiden.

I den här ledarskapsutbildningen får du möjlighet till både professionell
kompetensutveckling och personliga insikter under fyra heldagar fördelade under ca två veckors tid. Utbildningen hålls i samarbete med Mike Florette och Lisbet Duvringe på MF Chefs - och företagsutveckling.


Under utbildningen
tar vi bland annat upp vad som förväntas av en chef respektive ledare, hur man leder andra och hur man får medlemmarna i en grupp att samarbeta. Vi kommer också ta upp samtalet, svåra samtal och ledarens psykologi samt hur du kan arbeta med förändringsarbete i ledarrollen.

Fokus ligger på mänskliga beteenden och ämnen som motivation,
feedback och hur coachande frågor fungerar för att få bästa resultat. 
Vi gör praktiska övningar, ser olika videofilmer med diskussioner till samt
reflekterar över olika ledarsituationer och ämnen. Du får teorier, konkreta
verktyg, erfarenhetsutbyte samt självinsikt.

Under ledarskapsutbildningen får du tillgång till en medlemsportal med
eget inlogg efter att du har registrerat dig. På medlemsportalen hittar du
information, material och schema.

Varmt välkommen till ett unikt utbildningstillfälle du inte vill missa, så
anmäl dig du också som så många andra!

 
 

SRY - Certifiering för hemstädare

Ökade möjligheter för medarbetare och företag

Det här är en givande utbildning som hålls i samarbete med Svanberg Service och riktar sig till deltagare som arbetar inom Hushållsnära tjänster. Genom utbildningen får du som deltagare möjlighet att få en yrkescertifiering, vilket stärker både dig i din yrkesroll och ökar din attraktivitet på arbetsmarknaden såväl som arbetsgivarens. Utbildningen är även till nytta om du framöver kanske vill arbeta inom andra typer av serviceyrken. 

För att bli certifierad behöver du genomföra såväl ett teoretiskt som ett praktiskt prov, vilka ska godkännas av en extern bedömare enligt en antagen nationell standard. Den omfattande utbildningen kommer ge dig som deltagare goda förutsättningar att klara dessa prov och innehåller följande områden:

Städningens grunder, Hemservice

Golv och inredningsmaterial, Hemservice

Redskap och maskiner inom Hemservice

Kem-tekniska produkter

Service och kvalitet

Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö

Lärande organisation

Organisation och ekonomi

Utbildningen består av fem heldagar där teori och praktik varvas med grupparbeten och diskussioner. Dessa dagar kommer till största del hållas på plats hos deltagande företag (på ett coronasäkert sätt) och till viss del digitalt. Mellan utbildningsdagarna får du som deltagare själva öva på både praktik och teori.

 

Jämställdhet, 
tillgänglighet och likabehandling

En utbildning i värdegrundsarbete och icke-diskriminering i praktiken

Värdegrundsarbetet är allt viktigare hos attraktiva arbetsgivare. Vill ni utveckla jämställdhetsarbetet? Vill ni öka tillgängligheten för era anställda? Vill ni få nya verktyg för att arbeta med likabehandling?  Då är den här utbildningen till för er. Utbildningen är till för deltagande företag och vi förväntar oss att minst en person i ledande ställning på varje företag är med. Självklart ser vi gärna att det är flera deltagare från samma företag med på utbildningen. 

Agenda på utbildningen 

 • Presentation 

 • Begrepp och teorier 

 • Jämställdhet 

 • Likabehandling 

 • Icke-diskriminering och värdegrundsarbete 

 • Metoder 

Deltagarna ska efter avslutad utbildning: 

 • Ha konkreta verktyg hur de kan arbeta för ökad jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling 

 • Stärkta kunskaper om värdegrundsarbete 

 • Ha ett nätverk med personer i en liknade position 

 

Ekologisk hållbarhet

För vår framtid

Att tänka på hur vi som företag och medarbetare påverkar miljön och påverkar kommande generationer är en självklarhet för många och kraven på miljömedvetenhet ökar från såväl myndigheter som kunder och samverkansparter. Genom ökade miljökunskaper skapas attraktivare företag och medarbetare. 

Vi kommer framöver ta fram en föreläsningsserie eller workshop inom detta ämne då vi har sett att det finns ett stort intresse bland så väl medarbetare som ledare.

 

Inspiration

Alla behöver vi då och då inspiration och nya intryck och ibland behöver vi påminnas om sådant vi faktiskt har hört tidigare. Några gånger per år erbjuder vi stimulerande och givande inspirationsföreläsningar till alla projektets deltagare. Håll utkik efter dessa och hör av dig om du och dina medarbetare vill delta på projektets inspirationsföreläsningar.

 
ESF.png